A logo of ao-design, the initials of Angelique Olsson (A.O).

ANGELIQUE OLSSON

PROJEKTINFO:

- Skolprojekt 2021
- Prototyp av hemsida
- Avsedd för Designexit

ARBETSVERKTYg:

- Adobe XD
- Photoshop
- Mockup av Iphone

MÅL:

- Underlätta processen
för webbutveckling av
2021 års Designexit

EFFEKTER:

- Underlättade processen
inför uppbyggnaden av
hemsidan

Arrows that act like links
Arrows that act like links
Arrows that act like links
Arrows that act like links

DESIGNPROCESSEN

DESIGNEXIT 2021

Inför Designexit 2021 utf­orm­ade jag själv­­ständigt en proto­­typ utifrån en grafisk pro­fil framtagen av Aino‑Maija Markkula. Pro­f­ilen som jag utgått från innehöll en logo­typ, profilfärger, teckensnitt, text- och bild­­­­­­element. Prototypen skapades XD, en av Adobes pro­gram­­varor. Detta var nöd­vänd­igt för att under­lätta fram­tagningen av hem­­­­sidan.

DESIGNPROCESSEN

DESIGNEXIT 2021

För att minimera risken att någon av oss grafiska design­­­­­­ers inte fick samma chans att synas i desk­­top­läge, fattade jag beslutet att ska­pa en syn­lig lista över alla designers. Det var även vikt­igt för mig att visa antal­­­­et design portfolion i mobil­läge. Lösningen var att tydligt ge alla port­folion en numrer­ing samt visa hur många port­folion som sidan bestod av. På så vis kunde alla graf­iker få samma möjlig­het att synas.

DESIGNPROCESSEN

DESIGNEXIT 2021

För att kunna underlätta navigeringen på sidan val­de jag att an­vända mig av karuseller som tydligt visar person­­er­na bakom bakom res­pektive port­folion. Tanken var att de text­­element som placera­des bakom varje per­son även skulle ani­mer­as och slingra sig likt en mask. Detta för att skapa rör­else på sidan. Tanken var även att ha sam­ma typ av ani­ma­tion på start­sidan för att skapa blick­­fång.

DESIGNPROCESSEN

DESIGNEXIT 2021

Resultatet mynnade ut i en prototyp av 2021 års Designexit. Proto­typen är lätt­navigerad och synlig­­­gör alla desig­ners och deras port­folion. Jag val­de även att skapa en film som tydligt visar hur proto­typen skulle kunna se ut i mobilläge. Filmen går att titta på genom play-knappen.

Arrows that act like links
Arrows that act like links