A logo of ao-design, the initials of Angelique Olsson (A.O).

ANGELIQUE OLSSON

PROJEKTINFO:

- Skolprojekt 2021
- Del av en fiktiv kampanj
- Digital kampanj
avsedd för Instagram

ARBETSVERKTYg:

- Mockup av en iphone
- Animation i photoshop
- Ljudeffekter

MÅL:

- Väcka känslor
- Skapa engagemang
- Rekrytera nya patrulledare

EFFEKTER:

- Vann tävlingen 47h:59min

Arrows that act like links
Arrows that act like links
Arrows that act like links
Arrows that act like links

DESIGNPROCESSEN

MISSING PEOPLE

Filmen som jag skapat är en del av en fiktiv kam­panj kopplat till en tävling i kursen reklam­­­­­­projekt, där upp­giften var att ta fram en kam­panj under loppet av 47 timmar och 59 min­uter. Denna film utgör den digitala del­­en av kampanjen som vann tävlingen. Uppgift­en som skulle lösas handlade om att marknads­föra Missing People i Borlänge med syfte att rekrytera nya patrull­­edare till verk­sam­heten.

DESIGNPROCESSEN

MISSING PEOPLE

Utmaningarna med kampanjen var att ska­pa en minnes­­­­värd kam­panj som både väckte känslor och som ska­pa­de engage­mang. För att lösa upp­giften val­de jag att använda mig av en mock­up av en mobil som kom att redigeras med hjälp av en mot­ion funktion i Adobes programvara, Photoshop. Tanken var att för­söka få det att se ut som att någon får flertalet sms skickade till sin telefon.

DESIGNPROCESSEN

MISSING PEOPLE

Målet med den digitala kampanjen var fram­förallt att skapa en igen­känningsfaktor som stärker både kam­panjens handling och det emo­­­­­­tionella bandet mellan mål­gruppen och avsändaren med hjälp av bild, text, ljud och rörlig grafik. Tanken var att göra en kam­panj som bygger på story­telling och som kan utform­as med alter­nativa handlingar. I denna kampanj är det ”Mamma” som sms:ar.

DESIGNPROCESSEN

MISSING PEOPLE

Juryns motivering löd enligt följande:
”…Den här kampanjen känns i hjärtat. Den möter mål­gruppen med både fysiska och digitala enheter – i både det offentliga rummet och den egna mobilen. Ingen ska försvinna utan att hittas. Till­sammans kan vi rädda liv. Och tillsammans gjorde Angelique, Johanna, Samuel och Christoffer det vinnande konceptet.” Filmen går att titta på genom play-knappen.

Arrows that act like links
Arrows that act like links