A logo of ao-design, the initials of Angelique Olsson (A.O).

ANGELIQUE OLSSON

PROJEKTINFO:

- Prototyp av design-
portfolio

ARBETSVERKTYg:

- Adobe XD
- Photoshop
- Webflow

MÅL:

- Skapa en webbportfolio
- Väcka intresse
- Tydliggör designinriktning

EFFEKTER:

- Undelättade webb­­­­­­­-
utveckling av min portfolio

Arrows that act like links
Arrows that act like links
Arrows that act like links
Arrows that act like links

DESIGNPROCESSEN

UI / WEBBDESIGN

Hemsidan har skapats i samband med kursen Portfolio, där en av uppgifterna var att utforma en egen personlig profil som skulle ge den digi­tala port­folion en tydlig inriktning. Hemsidan som jag har ska­pat har utgått från en personlig grafisk profil som är an­­passad för digital design.

DESIGNPROCESSEN

UI / WEBBDESIGN

Utifrån den personliga profilen skapade jag en proto­typ av hem­sidan i Adobes program­vara XD. Jag valde att använda mig av Google fonts (tecken­snitten Righteous regular och Roboto 500) för att garantera att tecken­snitten fungerar för webben. Färgerna är lekfulla och valdes utifrån de färger som jag personligen dras till och som jag anser visar min kreativa och lekfulla person­lighet.

DESIGNPROCESSEN

UI / WEBBDESIGN

Jag valde att koda hemsidan i Webflow men val­de jag helt bort Webflows sido­mallar då jag ska­pade min egna prototyp som jag använde som mall. Tanken med hemsidan var att göra ett enhet­­ligt koncept där en mock­­up (i form av en mobil) utgör en del av designen. Vid utveckling av hemsidan har vissa justeringar gjorts med hänsyn till användarupplevelsen av sidan.

DESIGNPROCESSEN

UI / WEBBDESIGN

Det var viktigt för mig att underlätta naviger­ing­en på sidan genom att använda mig av karuseller för att lätt­are kunna beskriva själva designprocessen i olika steg. Slutprodukten resulterade i en res­ponsiv hem­sida som tydligt visar min valda in­riktning inom digital design. Prototypen finns som en film och går att titta på genom play-knappen.

Arrows that act like links
Arrows that act like links